Wrocław – Aleja Pracy

Wspólnota gromadząca ludzi młodych (gimnazjum, liceum, szkoły zawodowe), którzy chcą więcej wymagać od siebie, więcej angażować się w życie chrześcijańskie, więcej czasu, serca i energii poświęcać dla Boga i bliźnich. Spotkania: piątki 19.00 – Eucharystia w dolnym kościele i spotkanie ogólne w sali im. o. Stanisława Tabisia SJ w przyziemiu domu parafialnego; niedziele 20.00 – Eucharystia parafialna w górnym kościele. Spotkania w grupach z animatorami w ciągu tygodnia. Strona internetowa http://magiswroclaw.jezuici.pl/ oraz https://www.facebook.com/magiswroclaw/ .