Rodzicu! To dla Ciebie! :)

Każdy rodzic chce jak najlepiej dla swojego dziecka. Jest odpowiedzialny i troskliwy. Zależy mu na dobru swojej pociechy. Jeśli więc, drogi rodzicu, trafiłeś do tego artykułu, pewnie interesuje Cię, co robi Twoje dziecko w wolnym czasie i gdzie spędza swoje radosne chwile 🙂

Magis jest wspólnotą katolicką, dla młodzieży, działającą przy jezuickich parafiach i kościołach. Nad każdą wspólnotą opiekę sprawuje ksiądz jezuita, który czuwa nad przebiegiem spotkań młodych i jest do dyspozycji młodzieży w trakcie podejmowanych przez nich działań.

Oprócz normalnych spotkań w salkach parafialnych, każdy ksiądz dla młodzieży przygotowuje różne aktywności i wyjazdy. Są dwa podstawowe wyjazdy młodzieżowe w ciągu roku szkolnego: rekolekcje zimowe w trakcie ferii (trwające około 5 dni) oraz rekolekcje letnie (10dniowe) wraz z Ignacjańskimi Dniami Młodzieży (5 dni), czyli łącznie 15 dni z wakacji (rekolekcje oraz IDMy są całością).

Młodzież ma zawsze szalone pomysły i jest gotowa robić wspaniałe rzeczy! Dlatego jeśli właśnie przy Kościele będą się uczyć jak wykorzystywać swoje talenty i pasje dla rozwoju samych siebie oraz podejmowania dobrych decyzji w życiu z nastawieniem na swój ostateczny cel – NIEBO – będą lepszymi dziećmi i będą wzrastać w miłości do samych siebie i do drugiego człowieka.

Próbujemy jako jezuici zawsze proponować im, na wzór św. Stanisława Kostki, by pragnęli w życiu więcej, niż ich rówieśnicy. W MAGISie uczymy ich jak mieć wielkie pragnienia i jak je realizować. Więc drogi rodzicu! Nie miej wątpliwości i nie wahaj się, że MAGIS przyniesie dobre owoce w życiu Twojego dziecka 🙂