MAGIS znaczy bardziej!

MAGIS to nazwa wspólnot jezuickich przeznaczonych dla młodzieży, które powstały na początku XXI wieku w środowisku duszpasterstw młodzieżowych Towarzystwa Jezusowego w Polsce. Obejmuje swym działaniem młodzież od drugiej klasy gimnazjum po maturę. Nazwą nawiązuje do łacińskiego słowa MAGIS, czyli więcej, bardziej, a więc słowa-klucza, który ma głęboko wyryć się w sercu każdego z członków wspólnot i odsyłać do pragnięcia zawsze więcej, niż inni. Słowa tego używał często św. Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, w odniesieniu do tego, jak należy działać.

MAGIS korzysta z doświadczeń harcerstwa i ruchu Światło-Życie, w centrum jednak proponowanej przez niego duchowości i formacji znajduje się pedagogika ignacjańska. Nawiązuje to do jezuickich form wychowania, łącznie z Ratio Studiorum – dawną podstawą szkolnictwa jezuickiego na całym świecie. W tym samym kluczu w różnych państwach na świecie powstały inne sieci jezuickich wspólnot młodzieżowych, do którego należą np. włoskie ruchy jezuickich zaangażowań wakacyjnych obozów formacyjnych dla młodzieży, ruchu wsparcia misji w III świecie, czy też ruch na rzecz doskonalenia życia społecznego w miłości – tzw. „Ruch na rzecz Lepszego Świata” (Movimento per il mondo migliore). Wszystkie te organizacje, mimo że nie zawsze bezpośrednio ze sobą powiązane, starają się nawiązywać do jezuickiego hasła magis.

Całość formacji Magis obejmuje 4 lata i skupia się wokół czterech wymiarów bycia szczęśliwym: modlitwa, wspólnota, ewangelizacja i służba.

Uczestnicy spotykają się raz w tygodniu w małych grupach (do 12 osób) skupionych wokół parafii i raz w dużej grupie, podczas cotygodniowej wspólnotowej Mszy Świętej (choć istnieją miejsca, w których wspólnota po prostu uczestniczy w planowych Mszach Świętych w danym dniu tygodnia). W niektórych wspólnotach organizowane są także cotygodniowe konferencyjno-modlitewne spotkania ogólne.

Moderatorzy generalni

o. Waldemar Los SJ (2007-2011)
o. Damian Mazurkiewicz SJ (2011-2012)
o. Grzegorz Kramer SJ (2012 – 2016)
o. Łukasz Dębiński SJ (2016 – obecnie)